0
 
Liệu trình cấy tế bào gốc mọc tóc
Liệu trình chăm sóc tóc sử dụng tế bào gốc ABAS-SO

Liệu trình chăm sóc tóc sử dụng tế bào gốc ABAS-SO

Chi tiết